Πυροσβεστήρας 12 Kg, ξηράς σκόνης BC 20, δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3, SOLAS και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Ενεργοποίηση στους 68 ο C Σκόνη BC 20% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου B C E.