Πυροσβεστήρας Οροφής 1Kg Ξηράς Σκόνης με Κλουβί προστασίας του Σπρίνκλερ. Σκόνη ABC 40% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου A B C D E. Πιστοποιημένος κατά CE