Πυροσβεστηρας Οροφης 6Kg Ξηρας Σκονης

Πυροσβεστήρας 6 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40, δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3, SOLAS και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Ενεργοποίηση στους 68 ο C. Σκόνη ABC 40% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου A B C D E.

Πυροσβεστηρας Οροφης 12Kg Ξηρας Σκονης ABC

Πυροσβεστήρας 12 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40, δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3, SOLAS και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Ενεργοποίηση στους 68 ο C Σκόνη ABC 40% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου A B C D E.

Πυροσβεστηρας Οροφης 12Kg Ξηρας Σκονης BCE

Πυροσβεστήρας 12 Kg, ξηράς σκόνης BC 20, δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3, SOLAS και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Ενεργοποίηση στους 68 ο C Σκόνη BC 20% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου B C E.