Πυροσβεστηρας αφρου1 KG

Πυροσβεστήρας 1 Lt, αφρού AFFF CRODA Filmfoam (6%), δοχείο μονόραφο,πιστοποιημένο κατά CE, κόκκινο, κλείστρο μινιόν, αφρογεννήτρια και μεταλλικό μανόμετρο. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3 και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

Πυροσβεστηρας αφρου 2 KG

Πυροσβεστήρας 2 Lt, αφρού AFFF CRODA Filmfoam (6%), δοχείο μονόραφο,πιστοποιημένο κατά CE, κόκκινο, κλείστρο μινιόν, αφρογεννήτρια και μεταλλικό μανόμετρο. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3 και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

Πυροσβεστηρας αφρου 3 KG

Πυροσβεστήρας 3 Lt, αφρού AFFF CRODA Filmfoam (6%), δοχείο μονόραφο,πιστοποιημένο κατά CE, κόκκινο, κλείστρο μεσαίο, αφρογεννήτρια και μεταλλικό μανόμετρο. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3 και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

Πυροσβεστηρας αφρου6 KG

Πυροσβεστήρας 6 Lt, AFFF CRODA Filmfoam (6%), δοχείο μονόραφο, με εσωτερική βαφή, πιστοποιημένο κατά CE, κλείστρο με ασφαλιστικό πιστοποιημένο κατά CE από TUV, λάστιχο-αφρογεννήτρια, μεταλλικό μανόμετρο και βάση τοίχου. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3 και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

Πυροσβεστηρας αφρου 9 KG

Πυροσβεστήρας 9 Lt, AFFF CRODA Filmfoam (6%), δοχείο μονόραφο, με εσωτερική βαφή, πιστοποιημένο κατά CE, κλείστρο με ασφαλιστικό πιστοποιημένο κατά CE από TUV, λάστιχο-αφρογεννήτρια, μεταλλικό μανόμετρο και βάση τοίχου. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3, SOLAS και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.