Συνοδεύεται από ειδική πλαστική βάση. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα και σκάφη . Ιδανικός για δώρο.