- Τρίγωνο

- Φαρμακείο (Πιστοποιημένο κατά DIN 13164 από Lloyed's)

- Αντανακλαστικό Γιλέκο

- Θερμική Κουβέρτα Πιστοποιημένη κατά CE