Πυροσβεστήρας 6Lt F class solution - Wet Chemical με Δοχείο Μονόραφo με πλαστική εσωτερική επικάλυψη και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3 και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ