Πυροσβεστηρας 2 lt F-Class Solution - Wet Chemical

Πυροσβεστήρας 2Lt F class solution - Wet Chemical με Δοχείο Μονόραφo με πλαστική εσωτερική επικάλυψη και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3 και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

Πυροσβεστηρας 6 lt F-Class Solution - Wet Chemical

Πυροσβεστήρας 6Lt F class solution - Wet Chemical με Δοχείο Μονόραφo με πλαστική εσωτερική επικάλυψη και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3 και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ