Πυροσβεστηρας Διοξειδιου του ανθρακα 2 KG

Πυροσβεστήρας CO2, 2 Kg με δοχείο πιστοποιημένο κατά CE από ΤUV, κλείστρο πιστοποιημένο από ΤUV χοανίδιο και βάση τοίχου. Πιστοποιημένος κατά CE, ΕΝ3 από φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα   2Kg
Κατασβεστική ικανότητα             21B E
Υλικό κατάσβεσης            Υλικό κατάσβεσης Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2)
Θερμοκρασία λειτουργίας           -30°C μέχρι 60°C
Μέσος χρόνος κένωσης                 25,00sec
Πίεση δοκιμής   250bar
Όγκος εξοπλισμού           3,00Lt
Υλικό δοχείου     CK45
Ύψος δοχείου     415 ± 4.15 mm
Διάμετρος δοχείου          114 ± 1.14 mm
Σπείρωμα λαιμού             25E
Πάχος δοχείου                 4,50mm
Υλικό κλείστρου                HPb59-1
Βαλβίδα ασφαλείας       202.5-247.5 bar
Βαφή     RAL 3000, RAL 7037
Προσεγγ. Μεικτό βάρος                8,60Kg
Προσεγγ. Διαστάσεις     510 x 114 mm

  

 

 

Πυροσβεστηρας Διοξειδιου του ανθρακα 5 KG

Πυροσβεστήρας CO2, 5 Kg με δοχείο πιστοποιημένο κατά CE από ΤUV, κλείστρο πιστοποιημένο από ΤUV με λάστιχο, χοάνη. Πιστοποιημένος κατά CE, ΕΝ3 και SOLAS από φορείς πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ .

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα   5Kg
Κατασβεστική ικανότητα             55B E
Υλικό κατάσβεσης            Υλικό κατάσβεσης Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2)
Θερμοκρασία λειτουργίας           -30°C μέχρι 60°C
Μέσος χρόνος κένωσης                 28,91sec
Πίεση δοκιμής   250bar
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση     174,00bar
Όγκος εξοπλισμού           7,50Lt
Υλικό δοχείου     CK45
Ύψος δοχείου     570 ± 5.7 mm
Διάμετρος δοχείου          152 ± 1.52 mm
Σπείρωμα λαιμού             25E
Πάχος δοχείου                 5,50mm
Υλικό κλείστρου                HPb59-1
Βαλβίδα ασφαλείας       225 ± 22.5 bar
Βαφή     RAL 3000, RAL 7037
Προσεγγ. Μεικτό βάρος                17,50Kg
Προσεγγ. Διαστάσεις     665 x 152 mm