ΕταιρεIα

Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1978 στο χώρο της πυρόσβεσης.

Διαθέτει όλων των τύπων και μεγεθών πυροσβεστήρες που ανταποκρίνονται στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Φέρει πιστοποιήσεις από τους μεγαλύτερους φορείς, όπως, από την προμήθεια, συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων σας. 

Παρέχει την εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων και τον δικό σας πυροσβεστικών συστημάτων, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών.

Η εταιρεία επίσης έχει επιτυχώς ολοκληρώσει την μελέτη και τοποθέτηση πυροσβεστικών συστημάτων σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως εργοστάσια, καταστήματα, νοσοκομεία, τράπεζες, δημόσιους οργανισμούς κ.α

Το εργαστήριο μας είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο βιομηχανίας και  είναι διαθέσιμο για τον έλεγχο και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων σας.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι τόσο εκπαιδευμένο και έμπειρο που μπορεί να εκτελεί κάθε εργασία.

Ο σύγχρονος παραγωγικός εξοπλισμός που διαθέτει η εταιρεία αλλά και οι συσκευές ελέγχου, εγγυώνται την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων γρήγορα και έντιμα με εμπειρία εξυπηρέτησης.